top of page

SIA „Monsalvat” sadarbībā ar asociāciju “EMDR Europe” un biedrību „EMDR Latvija” piedāvā apgūt izglītības programmas “EMDR metode” pirmo līmeni.

Anita Zabavņikova

2024. gada 25. aprīlis

EMDR - desensibilizācija un traumu pārstrāde ar acu kustībām (Eye-Movement Desensitization and Reprocessing) ir uz pieradījumiem balstīta integratīva psihoterapijas metode, ko speciālisti visā pasaulē lieto klientu traumatiskas pieredzes kontrolētai pārvarēšanai, PTST un dažādu psihisko problēmu ārstēšanai.

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) vadlīnijas iesaka EMDR kā vienu no pirmās izvēles metodēm darbam ar traumatisko pieredzi un PTST.

Speciālisti izmanto šo metodi kā papildinājumu klasiskajām psihoterapijas metodēm, jo ar EMDR palīdzību var manāmi ātrāk (salīdzinājumā ar tradicionālām psihoterapijas formām) risināt psiholoģiskās traumas pārstrādes problēmas.

Dalībnieki

EMDR metodes izglītības kursu var apmeklēt: psihoterapijas speciālisti, sertificētie klīniskie un veselības, konsultatīvie, organizāciju, militārie, juridiskie psihologi, psihiatri, ārsti-psihoterapeti, kā arī psihologi maģistra grādu un neirologi ar papildus izglītību psihoterapijā vai psiholoģijā, kas ļauj tiem veikt psiholoģisku un/vai psihoterapeitisku darbu ar klientiem/pacientiem, kuriem bijusi traumatiska pieredze.


Pasniedzēja

Dolores Mosquera - psihologs un psihoterapeits ar specializāciju kompleksā traumā, personības traucējumos un disociācijā. Viņa ir traumu un personības traucējumu pētījumu institūta direktore Akoruņa/Lakorunja (Spānijā )https://www.intra-tp.com/, sertificēts “EMDR Europe” asociācijas treneris no 2017.gada.

https://emdr-europe.org/training/standard-training-courses/


Norises datumi un vieta

2024.gada 25.aprīlis 9:00-18:00

2024.gada 26.aprīlis 9:00-18:00

2024.gada 27.aprīlis 9:00-18:00


Seminārs notiks klātienē, Rīgā. Semināra norises vieta tiks precizēta.

Semināra valoda – angļu, tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā.


Pieteikšanās un apmaksa

Cena par piedalīšanos 1.līmeņa izglītības kursā ir:

Dalības maksa:

400 EUR, ja daļēja apmaksa 200 eiro apmērā tiks veikta līdz 2024.gada 1.aprīlim;

450 EUR, ja daļēja apmaksa 200 eiro apmērā tiks veikta pēc 2024.gada 1.aprīļa.


Semināra dalībniekiem pirms semināra tiks izsūtīti izdales materiāli, semināra laikā tiks nodrošinātas kafijas pauzes. Semināra dalībnieki saņems “EMDR Europe” asociācijas sertifikātu par EMDR programmas 1.līmeņa apguvi.


Vietu skaits ir ierobežots.


Pieteikties var rakstot vai zvanot Anitai Zabavņikovai +37129709595 vai info.monsalvat@gmail.com.

Pēc pieteikšanās tiks izsūtīta dalībnieka anketa un vēlāk rēķins apmaksai.


Par programmu

Pirmā līmeņa semināra apjoms ir 24 stundas. Darbs noritēs gan teorētisko lekciju, gan praktisko vingrinājumu veidā. Praktiskos vingrinājumos grupas dalībnieki tiek sadalīti mazās grupās un praktizē pasniedzēju klātbūtnē.

Pēc pirmā līmeņa semināra apguves dalībniekam ir tiesības praktizēt EMDR darbā ar klientiem. Ja dalībnieks gribēs piedalīties otrā līmeņa seminārā, viņam ir jāpiedalās supervīzijās pie sertificētā “EMDR Europe” asociācijas speciālista (obligātā prasība – 10 supervīziju stundas). Informācija par supervīzijām tiks sūtīta visiem dalībniekiem pēc 1.līmeņa semināra beigām.

Ja pēc pirmā līmeņa apguves speciālists vēlēsies sertificēties kā EMDR praktiķis “EMDR Europe” asociācijā, viņam ir jāpiedalās arī otrā līmeņa apmācībā un jāpiedalās 20 supervīziju stundās pie setificēta “EMDR Europe” asociācijas speciālista. Ar pārējām prasībām EMDR praktiķa setifikācijai var iepazīties šeit

Practitioners – EMDR European Association (emdr-europe.org), vai noskaidrot pie biedrības „EMDR Latvija” valdes locekļiem. Nākamais EMDR metodes otrā līmeņa semināra norises laiks pašreiz nav zināms. Otrā līmeņa seminārā vairāk tiek runāts par EMDR metodes pielietošanu sarežgītākos gadījumos (klienti ar personības traucējumiem, EMDR pielietošana disociācijas gadījumos un t.t.).


Pirmā līmeņa semināra programmas saturs

1. diena

Rīts

Ievads EMDR metodē

Adaptīvās informācijas apstrādes modelis

Pētījumi un starptautiskās vadlīnijas par EMDR

Pārskats par EMDR pielietošanu dažādos gadījumos

Pēcpusdiena

EMDR standarta protokols

EMDR protokola 1. un 2. fāze

Praktiskais vingrinājums - Droša vieta


2.diena

Rīts

EMDR protokola 3.- 8. fāze – prezentācija un piemēri

Demonstrācija tiešraidē

Pēcpusdiena

Praktiskais vingrinājums par EMDR protokolu darbam ar traucējošām pagātnes atmiņām - terapijas plāns praksei (Pagātne - tagadne un nākotne)


3. diena

Rīts

Darbs ar abreakcijām (atreaģēšanu, atkārtotu traumatiskas pieredzes piedzīvošanu)

Darbs ar blokiem procesēšanas laikā

EMDR izmantošana darbā ar bērniem

Sēru protokols

Darba sākšana ar EMDR – pielietošanas plānošana ar pirmajiem klientiem pēc apmācības

Pēcpusdiena

Praktisks vingrinājums ar EMDR protokolu – Pašreizējie trigeri un nākotnes modelis

Noslēgums

Iepriekšējais
Nākamais
bottom of page