top of page

Citi pasākumi

2024. gada 25. aprīlis

SIA „Monsalvat” sadarbībā ar asociāciju “EMDR Europe” un biedrību „EMDR Latvija” piedāvā apgūt izglītības programmas “EMDR metode” pirmo līmeni.

EMDR - desensibilizācija un traumu pārstrāde ar acu kustībām (Eye-Movement Desensitization and Reprocessing) ir uz pieradījumiem balstīta integratīva psihoterapijas metode, ko speciālisti visā pasaulē lieto klientu traumatiskas pieredzes kontrolētai pārvarēšanai, PTST un dažādu psihisko problēmu ārstēšanai.

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) vadlīnijas iesaka EMDR kā vienu no pirmās izvēles metodēm darbam ar traumatisko pieredzi un PTST.

Speciālisti izmanto šo metodi kā papildinājumu klasiskajām psihoterapijas metodēm, jo ar EMDR palīdzību var manāmi ātrāk (salīdzinājumā ar tradicionālām psihoterapijas formām) risināt psiholoģiskās traumas pārstrādes problēmas.

bottom of page