top of page

Kontakti

Latvijas eksistenciālās terapijas biedrība 

REKVIZĪTI:

Reg. Nr.  40008328730

Konta Nr. LV65UNLA0055003969915
Banka: AS „SEB banka”
SWIFT (BIC): UNLALV2X

Nosūtīts. Paldies!

Citadeles iela 2, Rīga, Latvija, LV-1010

+371 2 9432481

Valde: valde@eksistencialaterapija.lv
Sertifikācijas komisija: sertifikacija@eksistencialaterapija.lv
Ētikas komisija: etika@eksistencialaterapija.lv
Jautājumi par rēķiniem, maksājumiem: gramatvediba@eksistencialaterapija.lv

Revidents: revidents@eksistencialaterapija.lv
Jautājumi par pasākumiem, semināriem: info@eksistencialaterapija.lv 

bottom of page