top of page

Kas ir eksistenciālā psihoterapija?

airbaltic_blog_baltic_sea_line.jpg

Eksistenciālās terapijas mērķis ir palīdzēt cilvēkam saprast savu dzīvi, tās paradoksus un dilemmas, kā arī atrast iespējas apzināti veidot sev jēgpilnu nākotni. Eksistenciālisms aplūko cilvēku kā nepārtrauktu dzīves procesu, kas ir nesaraujami saistīts ar viņa dzīves kontekstu.

Eksistenciālās terapijas uzmanības centrā ir klienta reālā dzīve, kāda tā ir šobrīd. Eksistenciālisti uzskata, ka terapijā mainīt cilvēku nav pašmērķis – būtiskākais ir klientam skaidri izprast savas dzīves unikālo kontekstu visplašākajā nozīmē, proti, redzēt savu dzīvi kā veselumu, bez bailēm un meliem. Eksistenciālās psihoterapijas procesā klientam ir  iespēja izprast savas attiecības ar cilvēka dzīves universālajiem aspektiem: bailēm, nenoteiktību, brīvību, nāvi, atbildību, mīlestību. Apzināties to, kā mēs patiesībā  dzīvojam, ne vienmēr ir vienkārši, tādēļ pats šis izpētes process sadarbībā ar psihoterapeitu ir tas, kas maina klientu.

Eksistenciālā terapija aplūko cilvēku visos esamības rakursos – gan fiziskajā un sociālajā, gan psihiskajā un garīgajā. Šī virziena teorētiskā bāze ir cieši saistīta ar eksistenciālisma filosofiju. Ļoti būtiska loma eksistenciālajā terapijā ir tāda psihoterapijas mērķa izvirzīšana, kas patiesi saskan ar klienta dziļākajām ilgām, vajadzībām un dzīves jēgas izjūtu.

Eksisteniciālā virziena psihoterapeits tiecas veidot ar klientu līdzvērtīgas attiecības, kas balstītas savstarpējā uzticībā un abu pušu atbildībā. Eksistenciālā terapija var notikt gan individuāli, gan psihoterapeitiskajās grupās.

Eksistenciālās psihoterapijas ideālais mērķis ir klienta spēja būt brīvam un atbildīgam savas dzīves saimniekam, kas apzinās savas dzīves ierobežojumus, taču neizvairās no izaicinājumiem un dzīves sniegtajām iespējām.

Eksistenciālā terapija

Kā darbojas eksistenciālā terapija?

Eksistenciālie terapeiti terapijas procesu redz kā savstarpēju, atbalstošu, pētniecisku dialogu starp diviem cilvēkiem – viens meklē atbalstu no otra, kurš ir profesionāli apmācīts to darīt. Eksistenciālā terapija akcentē sirsnīgu, atbalstošu, līdzjūtīgu un tajā pašā laikā izaicinošu attiecību veidošanu starp terapeitu un klientu, apzinoties šo attiecību galveno lomu terapijas procesā.

Terapijas procesā eksistenciālais terapeits pēta klienta jūtas, domas un dinamisko mijiedarbību šeit un tagad, šajās attiecībās un ar citiem cilvēkiem, lai iegūtu skaidrāku izpratni par pagātnes pieredzes pasauli, pašreizējiem notikumiem un nākotnes cerībām. Šīs cieņas pilnās, līdzjūtīgās atbalstošās un vienlaikus ļoti reālās tikšanās kopā ar fenomenoloģisku pieeju ļauj eksistenciālajiem terapeitiem precīzāk izprast cilvēka būšanas veidu pasaulē. Mēģinot izvairīties no savas uztveres un vērtību sistēmas uzspiešanas klientiem, eksistenciālie terapeiti atklāj un norāda neatbilstības, pretrunas un atšķirības izvēlētajos un ierastajos cilvēka pastāvēšanas veidos. Tādā veidā eksistenciālie terapeiti var konstruktīvi palīdzēt tikt galā ar destruktīvajām tieksmēm. Eksistenciālie terapeiti cenšās izvairīties raudzīties uz cilvēka pieredzi vai būšanas veidu pasaulē kā uz pozitīvu/negatīvu, veselīgu/slimu, radošu/destruktīvu utt. Terapijas mērķis ir, lai klients varētu atpazīt, pieņemt un aktīvi izmantot savu atbildību un brīvību būt vai rīkoties citādi, veikt nepieciešamas izmaiņas vai izvēlēties veidus, kā būt pasaulē.

Lai atbalstītu šo potenciāla atbrīvošanās procesu, eksistenciālā terapija ir vērsta uz cilvēka iekšējās pieredzes, viņa subjektivitātes vai esības apzināšanos: īslaicīgu, pārejošu, plūstošu no vienas sekundes uz nākamo, domām, sajūtām un jūtām. Tajā pašā laikā eksistenciālā terapija atzīst pagātnes, tagadnes un nākotnes mijiedarbības neizbēgamību. Šajā sakarā eksistenciālie terapeiti atzīst pagātnes un nākotnes milzīgo spēku un tieši pievēršas to ietekmei uz tagadni.

Kas var gūt labumu no eksistenciālās terapijas?

Eksistenciāla pieeja var palīdzēt cilvēkiem, kas cīnās ar dažādām problēmām, simptomiem un izaicinājumiem. To var izmantot ar dažādiem klientiem, sākot no bērniem līdz vecāka gadagājuma cilvēkiem, pāriem, ģimenēm vai grupām, un gandrīz jebkur, tostarp slimnīcās, klīnikās, privātpraksēs, darba vietās, organizācijās un sociālajās kopienās. Tā kā eksistenciālā terapija atzīst, ka mēs vienmēr pastāvam attiecību kontekstā ar pasauli, tā var būt īpaši noderīga, strādājot ar klientiem no dažādām demogrāfiskajām un kultūras vidēm.

 

Eksistenciālā terapija ir īpaši piemērota cilvēkiem, kuri vēlas izprast savu dzīves filozofisko nostāju, taču dažos gadījumos tā var nebūt piemērotākā cilvēkiem, kuriem nepieciešama ātra iejaukšanās un atbrīvošanās no sāpīgiem, dzīvību apdraudošiem vai ierobežojošiem psihiskiem simptomiem. Tomēr tieši tāpēc, ka tā koncentrējas uz visu cilvēka eksistenci, nevis tikai uz psihopatoloģiju un simptomiem, eksistenciālā terapija var būt derīga pieeja, lai atrisinātu vissmagākās reakcijas uz postošiem psiholoģiskiem, garīgiem vai eksistenciāliem traucējumiem. vai pieredze, gan kombinācijā ar nepieciešamo psihiatrisko ārstēšanu, gan un pati par sevi.

bottom of page