top of page
Пшеничное поле

LETB vēsture un
darbības mērķi

Latvijas eksistenciālās terapijas biedrība ir sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas eksistenciālos psihoterapeitus vienotā profesionālā organizācijā un kas darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saviem statūtiem.

Latvijas eksistenciālās terapijas biedrība ir dibināta 2023.gada 19.septembrī.

 

Biedrība turpina veikt tās funkcijas, kuras līdz šim īstenoja 2002.gada 19.oktobrī dibināta Austrumeiropas Eksistenciālās Terapijas Asociācijas Latvijas filiāle.

Biedrības darbības mērķi ir:

  1. veicināt eksistenciālās terapijas attīstību Latvijā;

  2. apvienot eksistenciālos psihoterapeitus vienotā profesionālā organizācijā, veicinot biedru profesionālās kompetences celšanu un profesionālās pieredzes apmaiņu;

  3. aizstāvēt biedru profesionālās intereses un tiesības;

  4. uzturēt profesionālos standartus eksistenciālajā terapijā Latvijā, saskaņā ar Latvijas Psihoterapeitu biedrības (LPB) un Eiropas Psihoterapijas Asociācijas (EPA)  standartiem, lai nodrošinātu profesionālu un drošu psihoterapijas pakalpojumu sniegšanu;

  5. veicināt biedru augstu ētikas standartu ievērošanu psihoterapijā, kas atbilst LPB un EPA ētikas kodeksa un vadlīniju prasībām;

  6. sadarboties ar citām Latvijas un ārvalstu psihoterapijas organizācijām;

  7. veicināt eksistenciālās terapijas virziena atpazīstamību un popularizēšanu Latvijā;

  8. uzturēt saikni un kopības sajūtu starp eksistenciāliem psihoterapeitiem Latvijā.

Latvijas eksistenciālās terapijas biedrība pārstāv eksistenciālās terapijas virzienu Latvijas Psihoterapeitu Biedrībā (https://psihoterapija.lv).  Latvijas Psihoterapeitu Biedrība (LPB) ir Latvijas psihoterapeitu profesionālā jumta organizācija, kurā ir apvienotas 8 dažādu psihoterapijas virzienu asociācijas. LPB ir Latvijas psihoterapeitu lielākā profesionālā organizācija. Kā arī LPB ir Eiropas Psihoterapeitu Asociācijas dalīborganizācija (www.europsyche.org).

AETA

Austrumeiropas eksistenciālās

terapijas asociācija

EAP

Eiropas Psihoterapijas Asociācija

LPB

Дизайн без названия (2).png

LETB

Latvijas еksistenciālās terapijas biedrība

Снимок экрана 2023-10-07 в 01.38.16.png
bottom of page